skip to Main Content
Thừa Kế Thế Vị Là Gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì? Theo nguyên tắc chung trong luật thừa kế tài sản, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm thừa kế. Nhưng pháp…

Xem tiếp
Di Sản Thừa Kế Là Gì?

Di sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại Điều 612 di sản bao gồm: Tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Trong…

Xem tiếp
Thừa Kế Theo Pháp Luật

Thừa kế theo pháp luật

Vấn đề Thừa kế theo pháp luật được quy định và hướng dẫn cụ thể từ điều 649 đến điều 655 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: I. Những…

Xem tiếp
Thừa Kế Theo Di Chúc

Thừa kế theo di chúc

I. Di chúc hợp pháp ( Điều 630 BLDS 2015): - Người lập Di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập Di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc…

Xem tiếp
Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn