skip to Main Content

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Danh sách Lãnh đạo: 1/ Chủ tịch HĐTV – Giám đốc đại diện theo pháp luật: Luật sư Tạ Văn Phú;

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trường Đại Học luật Hà Nội.
 • Tốt nghiệp Học viện Tư Pháp khoa đào tạo luật sư và được Bộ Tư Pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư số: 7548/TP/LS-CCHN ngày 21/04/2011.
 • Lĩnh vục chuyên môn: Tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Đất đai, Hành chính ….
 2/ Phó giám đốc: Luật sư Nguyễn Thế Trung

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trường Đại Học luật Hà Nội.
 • Tốt nghiệp Học viện Tư Pháp khoa đào tạo luật sư và được Bộ Tư Pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư số: 7179/TP/LS-CCHN ngày 29/10/2010.
 • Lĩnh vục chuyên môn: Tranh tụng trong các vụ án Kinh tế – Thương mại, Dân sự, Hôn nhân gia đình ….
Danh sách nhân Viên1/ Chánh văn phòng: Trần Mỹ Linh

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trường Đại Học luật Hà Nội
 • Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lĩnh vực pháp lý khác…
 2/ Chuyên Viên pháp lý: Giáp Thị Tiền;

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trường Đại Học luật Hà Nội
 • Tư vấn doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số lĩnh vực pháp lý khác…
3/ Chuyên Viên pháp lý: Phùng Thị Phương Như;

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trường Đại Học luật Hà Nội
 • Lĩnh vục chuyên môn: Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp việt nam, xin cấp các loại giấy phép con…
 4. Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Hiếu;

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân;
 • Lĩnh vực chuyên môn: Kế toán – Thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh
Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn