skip to Main Content
Nhượng Quyền Thương Mại

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành…

Xem tiếp
Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn