skip to Main Content
Menu
Tội Không Chấp Hành án

Tội không chấp hành án

Tội không chấp hành án Căn cứ pháp lý. Tội không chấp hành án được quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày…

Xem tiếp
Tội Tài Trợ Khủng Bố

Tội tài trợ khủng bố

Tội tài trợ khủng bố Khủng bố là hoạt động phá hoại, đe dọa bằng lời nói, hình ảnh hoặc video giết người do cá nhân hoặc tổ chức thực…

Xem tiếp
Tội Giết Người

Tội giết người

I. Quy định pháp luật Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: " 1. Người nào giết người thuộc một trong…

Xem tiếp
Back To Top
Search