skip to Main Content
Menu

“Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng.”
“Luật lệ không công bằng, tự nó đã là một dạng bạo lực” – Mahatma Gandhi

Tội Trộm Cắp Tài Sản

Tội trộm cắp tài sản

Khái niệm tội trộm cắp tài sản  Dấu hiệu đặc trưng của tội trộm cắp tài sản là thủ đoạn lén lút của người phạm tội, lợi dụng sơ hở…

Xem tiếp
Tội đánh Bạc

Tội đánh bạc

Kính thưa quý độc giả! Đánh bạc ăn thua bằng tiền hiện vật diễn ra ngày càng phổ biến xung quanh chúng ta. Đánh bạc gây ảnh hưởng đến hạnh…

Xem tiếp
Back To Top
Search