skip to Main Content

Tư vấn pháp luật về đầu tư là một trong những lĩnh vực tư vấn chuyên sâu của Luật Ánh Sáng Việt 

Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài qua kệnh đầu tư sẽ góp phần phát triển nền kinh tế ngày càng vững mạnh.

Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu pháp lý của nhà đầu tư trong và ngoài nước, Công ty Luật Ánh Sáng Việt cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư chuyên sâu trong suốt quá trình hoạt động của các nhà đầu tư.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư mà Luật Ánh Sáng Việt cung cấp:

  • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hoặc doanh nghiệp có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp liên doanh)
  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam
  • Xin giấy phép liên quan đến thẻ cư trú, tạm trú, visa cho người nước ngoài tại Việt Nam
  • Thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đâu tư, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Tư vấn thủ tuc chuyển nhượng cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn thuế cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài
  • Tạm ngừng, giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ Luật sư tư vấn: 0988975005 –  Hotline: 02466846117

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn