skip to Main Content
Menu
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Căn cứ pháp lý: -  Luật HTX 2012 -  Nghị định 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã -  Thông…

Xem tiếp
GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

  Cơ sở pháp lý. Nghị định 105/2017/NĐ-CP của chính phủ về kinh doanh rượu. Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu. ( Quy định tại Điều 13 Nghị định…

Xem tiếp
Back To Top
Search