skip to Main Content

Thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Căn cứ pháp lí: Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng kí doanh nghiệp.

Để làm thủ tục Đăng ký, thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần thì cần tuân theo trình tự, thủ tục sau đây:

1.Bước 1: Hồ sơ để làm Thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Trường hợp 1: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng , giảm vốn điều lệ. Trường hợp này muốn làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thì cần có những loại giấy tờ sau:

 • Một là:

Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)

 • Hai là:

Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

 • Ba là:

Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

 • Bốn là:

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

 • Năm là:

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

 • Sáu là:

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 • Bảy là:

Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

 • Tám là:

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Trường hợp 2: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán. Trường hợp này muốn làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thì cần có những loại giấy tờ sau:

 • Một là:

Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)

 • Hai là:

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. Trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

 • Ba là:

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

 • Bốn là:

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

 • Năm là:

Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kì gần nhất với quyết định giảm vốn điều lệ;

 • Sáu là:

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 • Bảy là:

Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

 • Tám là:

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

 1. Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

 1. Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

 2. Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Như vậy, thủ tục đăng kí, thay đổi vốn điều lệ  công ty cổ phần cũng khá phức tạp và bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau để đảm bảo đủ và đúng theo thủ tục tục hành chính.

Công ty Luật Ánh Sáng Việt sẽ hỗ trợ Quý khách hàng các dịch vụ về doanh nghiệp. Quý khách hàng còn chưa hiểu về thủ tục đăng ký, thay đổi vốn điều lệ của công ty Cổ phần. Cần tư vấn hay hỗ trợ các thủ tục pháp lý, vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua đường dây nóng.

Trân trọng!

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Tầng 2, Số 211, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: www.luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn