skip to Main Content

QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

I. Cơ quan thực hiện thi hành án đối với Pháp nhân thương mại

Tổ chức thu hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm: Cơ quan th hành án hình sự – Công an cấp tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đóng vai trò chủ trò trong việc tổ chức thi hành án.

Cả hai cơ quan này phải chủ trì một cách chặt chẽ, đồng bộ và phối hợp hiệu quả trong quá trình thi hành án. Mỗi cơ quan có nhiệm vụ cụ thể và đảm bảo rằng mọi quy trình được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn;

Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại, theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự, phải chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của mình cũng phải tham gia vào quá trình thi hành án. Sự hợp tác và tương tác này giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc thi hành án được thực hiện một cách linh hoạt và chính xác.

Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan phải có trách nhiệm phối hợp toàn diện trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin, tài nguyên, và sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hiệu quả và công bằng trong quá trình thi hành án.

Tất cả các bên liên quan phải tuân thủ đúng các quy trình và quy định pháp luật trong quá trình thi hành án, đồng thời đảm bảo tính công bằng và bảo đảm quyền lợi của pháp nhân thương mại.

Các bên phải thực hiện báo cáo định kỳ và cung cấp thông tin liên tục cho cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và giám sát quá trình thi hành án.

​Trong quá trình thi hành án, nếu có sự cố hay vấn đề phức tạp, các cơ quan liên quan cần phải tìm kiếm giải pháp và đối phó một cách linh hoạt để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

II. Quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

– Lập hồ sơ thi hành án:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự và mỗi pháp nhân thương mại lập hồ sơ thi hành án.

+ Cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm quản lý, bổ sung tài liệu hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định.

+ Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án đối với pháp nhân thương mại thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

– Công bố quyết định thi hành án:

+ Đối với cơ quan thi hành án hình sự:

Trong 03 ngày làm việc, cơ quan thi hành án hình sự đăng tải quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc Công an cấp tỉnh nếu chưa có trang thông tin riêng.

+ Đối với pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, công bố quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại địa điểm kinh doanh.

+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Trong 05 ngày làm việc, công bố quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

– Công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt: a) Cơ quan thi hành án hình sự:

+ Cơ quan thi hành án hình sự:

Công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt trên trang thông tin điện tử của cơ quan ngay sau khi cấp giấy.

+ Pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, công bố, niêm yết giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh.

+ Cơ quan quản lý nhà nước:

Trong 03 ngày làm việc, công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

– Thời hạn duy trì công bố và niêm yết:

Thời hạn duy trì công bố, niêm yết giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt là tối thiểu 30 ngày kể từ ngày công bố.

– Kiểm tra và giám sát: Cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại.

– Các trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp pháp nhân thương mại giải thể, phá sản, cơ quan thi hành án hình sự phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để lập biên bản xác định tình trạng.

– Chuyển giao nghĩa vụ và thi hành án đối với thay đổi loại hình doanh nghiệp: Nghị định quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại có các biến động như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước: Nghị định xác định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn