skip to Main Content

Tách công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty cổ phần

Một số vấn đề liên quan đến tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

1.Các phương thức tách doanh nghiệp

Căn cứ pháp lí: Khoản 2 Điều 193 luật doanh nghiêp năm 2014

    Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới theo một trong các phương thức sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên.
 1. Hệ quả pháp lí của việc tách doanh nghiệp.

Theo khoản 1, khoản 3, khoản 5 điều 193 Luật doanh nghiệp năm 2014:

– Công ty bị tách không chấm dứt tồn tại mà vẫn tiếp tục hoạt động;

– Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới;

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác;

 1. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần .

 Căn cứ pháp lí: Khoản 4 điều 193 Luật doanh nghiệp năm 2014

Theo đó, thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần  được quy định như sau:

–  Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

–  Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

 1. Hồ sơ tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

   Hồ sơ tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tách doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tách doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các loại giấy tờ sau;

+ Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân hoặc của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.

+ Đối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư.

Quý khách hàng cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ qua hotline hoặc trực tiếp đến công ty Ánh Sáng VIệt để được luật sư và các chuyên viên hỗ trợ.

Địa chỉ: Tầng 2, số 211 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật sư: 0936214556 

Website: www.luatanhsangviet.com        Email yêu cầu dịch vụ: luatanhsangviet@gmail.com

 

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Tầng 2, Số 211, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: www.luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn