skip to Main Content
CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. Cơ sở pháp lý: -Luật doanh nghiệp 2014 -Nghị định 78/2015/NĐ-CP -Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối…

Xem tiếp
Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn