skip to Main Content

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ VÀ GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ?

1. Quy định về thành lập hợp tác xã

Để thành lập nên hợp tác xã, điều cần thiết đầu tiên là phải có các sáng lập viên. Các sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các sáng lập viên là tiến hành việc vận động, tuyên truyền cho việc thành lập hợp tác xã. Các sáng lập viên cũng cần xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng dự thảo điều lệ của hợp tác xã cũng như thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã thành công.

Việc quan trọng tiếp theo của các sáng lập viên là tiến hành triệu tập và tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã. Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm các sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã. Hội nghị thành lập hợp tác xã sẽ tiến hành thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên hợp tác xã. Sau khi bàn bạc và thảo luận một cách thiết thực và thật sự dân chủ, hội nghị thành lập hợp tác xã sẽ tiến hành việc thông qua điều lệ của hợp tác xã. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã thì ưở thành thành viên của hợp tác xã.

Sau khi thông qua điều lệ của hợp tác xã, các thành viên của hợp tác xã sẽ tiếp tục thảo luận và quyết định các vấn đề như phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, bầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, quyết định việc lựa chọn Giám đốc (Tổng giám đốc) trong số các thành viên hoặc thuê Giám đốc (Tổng giám đốc), bầu Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên và các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác.

Khi thành lập, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã – nơi hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính. Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, còn quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Về trình tự đăng ký hợp tác xã, pháp luật quy định như sau:

Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã dự định thành lập nộp một bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao hoặc gửi giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã bảo đảm tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kì giấy tờ nào khác. Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

2. Quy định về giải thể hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định hai trường hợp giải thể hợp tác xã, đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

Trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện, thủ tục giải thể được tiến hành theo trình tự sau:

1) Hợp tác xã tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện;

2) Đại hội thành viên của hợp tác xã thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể với các thành phần, số lượng thành viên theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012;

3) Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Đại hội thành viên ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện và lập biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã.

Trong trường hợp hợp tác xã bị giải thể bắt buộc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã được tiến hành như sau:

1) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã lập và trình hồ sơ giải thể bắt buộc tới UBND cùng cấp;

2) UBND ra quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể. Chủ tịch hội đồng giải thể là đại diện của UBND; ủy viên thường trực là đại diện của cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký; ủy viên khác là đại diện của cơ quan nhà nước chuyên ngành cùng cấp, tổ chức đại diện, liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu hợp tác xã là thành viên của tổ chức đại diện, liên minh), UBND xã, phường, thị trấn nơi hợp tác xã đóng trụ sở, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, hoặc Kiểm soát viên, thành viên;

3) Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể bắt buộc và lập biên bản hoàn thành việc giải thể;

4) Kinh phí giải thể được lấy từ các nguồn tài chính còn lại của hợp tác xã. Trường hợp không đủ thì sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Ngay sau khi hoàn thành việc giải thể hợp tác xã, hội đồng giải thể phải gửi một bộ hồ sơ về việc giải thể hợp tác xã kèm theo biên bản hoàn thành việc giải thể tới cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã tiến hành xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì xoá tên hợp tác xã trong sổ đăng ký, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, ra thông báo về việc giải thể hợp tác xã.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn