skip to Main Content

NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM KHÔNG ĐƯỢC THỤ LÝ

Thi hành tạm giữ và tạm giam là hai khái niệm pháp lý liên quan đến việc giữ người tạm thời trong quá trình điều tra, xét xử tội ác, hoặc để đảm bảo an ninh, trật tự. Cả hai hoạt động này đều phản ánh sự can thiệp của hệ thống pháp luật vào quyền tự do cá nhân của người bị liên quan. Tuy nhiên, quy trình thi hành tạm giữ và tạm giam đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như quyền lợi của người bị tạm giữ hay tạm giam, tính minh bạch của quá trình pháp lý, và sự đảm bảo rằng người bị tác động luôn được coi là vô tội cho đến khi chứng minh ngược lại

I. Thời hiệu khiếu nại trong thi hành tạm giữ, tạm giam

Căn cứ theo Điều 44 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì thời hiệu khiếu nại trong thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định như sau:

– Thời hiệu khiếu nại lần đầu được đặt là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật.

– Thời hiệu cho lần khiếu nại tiếp theo được tính là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Quy trình khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nhắm đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam, cũng như các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan.

Theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, tạm giam cùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, nếu họ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Điều này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của quyền khiếu nại như một công cụ để kiểm soát và bảo vệ quyền của người bị tạm giữ, tạm giam.

II. Những khiếu nại về thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết

Những trường hợp khiếu nại về thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý giải quyết được quy định tại Điều 45 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Cụ thể:

– Trường hợp khiếu nại không có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

– Người khiếu nại cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ hoặc tạm giam;

– Đảm bảo thời hiệu khiếu nại theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

– Khi có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì khiếu nại tương ứng sẽ không được thụ lý.

Theo đó, quy định về những trường hợp này giúp tập trung vào việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình khiếu nại và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Những quy định này đặt ra các nguyên tắc cơ bản nhằm bảo vệ quyền lợi và hợp pháp của các bên liên quan, đồng thời giữ cho hệ thống pháp luật hoạt động một cách mạnh mẽ và công bằng.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn