skip to Main Content

ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Điều lệ công ty được xem như bản hiến pháp của một doanh nghiệp, bởi nếu Hiến pháp là luật cơ bản và quan trọng nhất của mỗi quốc gia, Điều lệ được coi là luật cơ bản nhất của doanh nghiệp.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY LÀ GÌ?

Điều lệ là bản thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông với nhau, cùng được soạn căn cứ trên những khuôn mẫu chung của luật pháp.

Mục đích của Điều lệ công ty là nhằm ấn định cách tạo lập, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ, thay đổi điều lệ phải theo quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty bao gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ được sửa đổi bổ sung trong quá trình hoạt động.

NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty phải có đủ các nội dung chủ yếu sau:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

–          Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).

–          Vốn điều lệ của doanh nghiệp; đối với công ty cổ phần có nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.

–          Ngành, nghề kinh doanh của công ty.

–          Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

–          Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.

–          Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

–          Quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, đối với công ty hợp danh; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đối với những người trong điều kiện thành lập công ty cổ phần.

–          Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

–          Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

–          Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.

–          Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.

–          Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp.

–          Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần.

–          Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.

–          Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

TÊN, CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẢI CÓ TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

–           Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

–           Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty TNHH 

–            Thành viên là cá nhân và là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức nếu là công ty TNHH 2 thành viên 

–            Cổ đông là cá nhân và là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức nếu là công ty cổ phần.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn