skip to Main Content
Thủ Tục Tách Sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ

1. Thành phần hồ sơ tách thửa đất, tách sổ đỏ gồm: - Đơn đề nghị tách thửa của người sử dụng đất hoặc Đơn xin đăng ký biến động…

Xem tiếp
Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn